İşletmelerin ürünlerini,teknolojilerini,insan kaynaklarını ve yönetsel değerleri gibi varlıklarının yabancı ülkelere taşınmasını sağlayan kurumsal bir düzenlemedir.

Uluslararası giriş stratejilerine karar verirken,aşağıdaki faktörler de göz önüne alınır:

1- Pazarın büyüklüğü,özellikleri,rekabet durumu ve fırsatları
2- Politik ve ekonomik durum
3- Taşıma maliyetleri ve vergiler
4- Fiziksel ve kültürel yakınlıklar
5- Finansal gereksinimler
6- Devletin kısıtlamaları ,kanun ve yasal zorunluluklar
7-Risk ,kar potansiyeli


ULUSLARARASI PAZARLARA GİRİŞ STRATEJİLERİ 3 E AYRILIR

1- ihracata dayalı stratejiler
2- sözleşmeye dayalı stratejiler
3- üretime dayalı stratejiler


1-İHRACATA DAYALI STRATEJİLER

A) Dolaylı İhracat
B) Dolaysız İhracat

İhracat : Mal ve hizmetlerin ulusal sınırların dışına sevkidir.
Veya
Kar elde etmek amacıyla müşteri gruplarının istek gereksinim ve tercihlerini
tatmin etmek için işletme olanaklarının değerlendirilmesi ,planlanması
,kullanılması ve denetlenmesi eylemlerinin uluslar arası alanda yürütülmesidir.

A) DOLAYLI İHRACAT:


İşletmenin kendisinden bağımsız bir aracı kurumla ihracatıdır.
Burada üretici ve tüketici arasında çok sayıda aracı vardır.

1-Üretici açısından aracılardan dolayı kontrol büyük ölçüde kaybedilir.
2-Üretici firmanın ihracat bilgisi ve deneyimi olmasa bile ihracat faaliyetini
gerçekleştirebilmesi bir avantajdır.
3-Üretici firma Pazar ve politik riske girmez,bu bir avantajdır,
4-Üretici firma ihracat pazarındaki tüketicilerin malına karşı tepkisini bilemez
5- Kazanç açısından, aracıların sayısı çok olduğu için kazanç da düşük olur,

ARACILAR:

1-KOMİSYONCULAR: Belli bir komisyon karşılığında , bağımsız olarak, temsilciliğini
yaptıkları yabancı müşteriler adına hareket ederler,
2-İTHALATÇI VE İHRACATÇI TÜCCARLAR : Genelde ihracat yapan ülke vatandaşı
olup bağımsız çalışan kişi ya da kuruluşlardır.
3- YABANCI UYRUKLU TEMSİLCİLER :Büyük miktarda alım yapan işletmeler için
,ücret karşılığı bu işletmeler adına alım yaparlar.
4- İHRACATÇI BİRLİKLERİ VE KOOPERATİFLER : Üye ve üretici işletmelerden
oluşur.
5-ÜRETİCİ FİRMA İHRACATÇI ŞİRKETLERİ :Sadece ve üretici firmanın mallarını
yurtdışına pazarlayan bağımsız işletmelerdir.